Målsättningsprocessen

”Mål är viktiga i träning” – vi har nog alla hört det förr.. Man ska sätta mål som är långsiktiga, kortsiktiga, uppnåbara men utmanande. Sätter man inte upp mål är risken att man tappar motivationen och slutar träna. Inte förvånande så stämmer ju allt detta. Målsättningsprocess är en av de mest använda metoderna för att nå … Mer Målsättningsprocessen